fbpx Regulamentul Oficial Al Campaniei Promoţionale “Reîncarcă-ţi cartela la PayPoint şi PayPoint te încarcă cu premii - II” | PayPoint

Regulamentul Oficial Al Campaniei Promoţionale “Reîncarcă-ţi cartela la PayPoint şi PayPoint te încarcă cu premii - II”

“Reîncarcă-ţi cartela la PayPoint şi PayPoint te încarcă cu premii - II”

Perioada Campaniei:  28 noiembrie 2014 - 08 ianuarie 2015

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promoţionale “Reîncarcă-ţi cartela la PayPoint şi PayPoint te încarcă cu premii - II” (denumită în continuare “Campania”) este SC PayPoint Services SRL (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/4785/2007 şi avand CIF RO21307815. SC PayPoint Services SRL este operator date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 29107, având scopul ,,reclamă, marketing, publicitate”.

Campania se va organiza prin intermediul agenţiei Bridge Communication, denumită în cele ce urmează ,,Agenţia”.

Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare ,,Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook ,,PayPoint România” la adresa www.facebook.com/PayPointRomania pe toată perioada Campaniei şi pe pagina de internet a companiei, la adresa www.paypoint.com/romania .

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând că astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.facebook.com/PayPointRomania şi pe  www.paypoint.com/romania .

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă a modificarilor de către participanţi, atâta timp cât acestea sunt afişate pe  www.facebook.com/PayPointRomania şi pe www.paypoint.com/romania.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament prin intermediul reţelei de socializare www.facebook.com, pe pagina de Facebook ,,PayPoint România” disponibilă la adresa  www.facebook.com/PayPointRomania .

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

Campania va începe la data de  28 noiembrie 2014  şi se va desfăşura până la data de 08 ianuarie 2015, ora 23:59 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”). 

Înainte de începerea Campaniei şi după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adiţional la prezentul Regulament şi va intra în vigoare de la data publicării acestuia. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legatură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualizării sau continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei, cu domiciliul în România, care accepta termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanţi”). 

Pentru înscrierea în Campania Promotionale, participanţii trebuie să efectueze în perioada Campaniei, prin intermediul sistemului oferit de PayPoint, minim o tranzacţie Încărcare Electronică a cartelei de telefonie mobila pentru oricare din operatorii Orange, Vodafone, Telekom Romania Mobile, indiferent de valoare. Participanţii trebuie să păstreze bonul de reincarcare (e-voucher-ul) pe toată perioada Campaniei (inclusiv după finalizarea acesteia) ; e-voucher-ul reprezintă dovada care valideaza statutul de câştigători finali al celor desemnaţi prin tragere la sorţi şi în baza căreia sunt oferite premiile.

Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajaţii SC PayPoint Services SRL, angajaţii agenţiilor implicate şi nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). 

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

Organizatorul are dreptul de a exclude de la participarea la Campanie acel Participant care nu respectă Regulamentul şi/sau în legatură cu care apar suspiciuni de fraudă, exclusiv în scopul asigurării unei desfăşurări legale şi corecte a Campaniei.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE, ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI, TRAGERILE LA SORŢI:

Campania se desfăşoară numai online, pe pagina de Facebook „PayPoint România” disponibilă la adresa  www.facebook.com/PayPointRomania .   

Participanţii care îndeplinesc condiţiile precizate în secţiunea de mai sus (Secţiunea 4. DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declaraţi câştigători ai premiilor prezentei Campanii, aşa cum vor fi ele prezentate în SECŢIUNEA 6 de mai jos, în condiţiile în care respectă mecanismul descris în această secţiune.

După îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate, fiecare participant trebuie:

1.  să deţină un cont de Facebook propriu şi valid;

2. să acceseze aplicaţia numită „Reîncarcă-ţi cartela la PayPoint şi PayPoint te încarcă cu premii - II” disponibilă pe pagina de Facebook a organizatorului www.facebook.com/PayPointRomania (denumită în continuare "aplicaţia") pe perioada de desfăşurare a campaniei;

3. să completeze formularul aplicaţiei cu urmatoarele date: nume, prenume, adresă e-mail, vârstă, numar de telefon valid, localitate şi judeţ;

4. să completeze campul liber precedat de ‘’Introduceti REF’’ cu seria de referinta (REF) disponibila pe e-voucher-ul (bonul de reincarcare) achizitionat in perioada concursului prin sistemul oferit de PayPoint România ; pentru a asigura acuratetea datelor, seria de referinta (REF) trebuie reintrodusa. Seria de referinţă (REF) de pe e-voucher reprezinta o serie alfanumerica de 12 caractere, precedata de ‘REF’, pozitionata sub mesajul “Tranzacţie Reuşită” (in cazul reincarcarilor clasice) sau peste sigla operatorului telecom (in cazul reincarcarii directe, realizate prin precizarea numarului de telefon)

5. sa raspunda la intrebarile prezente in Formularul de concurs;

6. să apese butonul ,,Trimite” din Formular;

7. să participe la Campania Promoţională respectând toate prevederile prezentului regulament;

8. în vederea validării finale şi pentru a intra în posesia premiului, un participant desemnat potenţial câştigător în urma tragerii la sorţi trebuie să facă dovada efectuării tranzacţiei de Încărcare Electronică cu care s-a înscris în Campania Promoţională; mai multe detalii privind validarea finală a câştigătorilor sunt menţionate în SECŢIUNEA 7 a prezentului Regulament, ,,Validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor”.

*Câştigătorul desemnat în urma tragerii la sorţi are obligaţia de a se asigura că respectivul cod secret de reîncărcare disponibil pe voucher a fost deja utilizat în momentul în care trimite dovada plăţii.

*Un participant se poate inscrie in Campanie de mai multe ori de pe acelasi cont de Facebook, cu conditia ca fiecare inscriere sa implice completarea unei serii REF diferite.

ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI, TRAGERILE LA SORTI:

Dupa finalul campaniei, pe data de 13 ianuarie 2015, se vor extrage 20 potentiali castigatori, prin tragere la sorti electronica.

La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada campaniei.

Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al organizatorului, un reprezentant al agentiei implicate in desfasurarea campaniei si va fi atestata de un avocat.

In cadrul extragerii se vor desemna cei 20 potentiali castigatori ai premiilor campaniei, dupa cum urmeaza:

 • 10 x TABLETA SAMSUNG Galaxy Tab3 T111 Lite 8GB 7" WiFi + 3G
 • 10 x SMARTPHONE SAMSUNG G900F Galaxy S5 16GB

Dupa extragerea finala a castigatorilor se vor extrage cate 5 rezerve pentru fiecare categorie de premii (categoria ‚,Tableta’’ si categoria ‚,Smartphone’’), pentru cazurile in care castigatorii nu pot fi validati din motive independente de Organizator. Condiţiile de validare a rezervelor sunt aceleaşi ca şi în cazul câştigătorilor: se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.

Un participant poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei Promotionale, insa se poate inscrie in concurs cu mai multe serii REF, aferente mai multor tranzactii de Incarcare Electronica. In cazul in care un participant este desemnat castigator a mai mult de un premiu, i se va atribui premiul cu valoarea mai mare.

Pentru a participa la prezenta Campanie Promotionala, o persoană trebuie să îndeplinească simultan toate condiţiile definite in secţiunile anterioare. Participantii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati din Campania Promotionala de catre Organizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campania Promotionala sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea Campaniei Promotionale sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris in Campania Promotionala pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau de pe conturi care nu le apartin.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE:

În cadrul acestei Campanii Promotionale Organizatorul oferă 20 premii prin tragere la sorti electronica, dupa cum urmeaza:

 • TABLETA SAMSUNG Galaxy Tab3 T111 Lite 8GB 7" WiFi + 3G
  • Cantitate: 10 bucati
  • Valoare bruta de 704 RON/buc ; Valoare neta de 687/ buc; Impozit retinut de 17  RON/ buc

 

 • SMARTPHONE SAMSUNG G900F Galaxy S5 16GB
  • Cantitate: 10 bucati
  • Valoare bruta de 2.538 RON/buc; Valoare neta de 2.228,00 RON/ buc; Impozit retinut de 310 RON/ buc

Nu se permite schimbarea premiilor, in niciun fel.

In situatia in care un castigator refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu. Acordarea premiilor cade in sarcina Organizatorului .

Castigatorii nu pot transfera premiul unei alte persoane. Ulterior intrarii in posesia premiului, Castigatorii pot dispune dupa cum vor considera de cuviinta de valoarea in care consta premiul.

În cazul în care numărul de participanţi validaţi va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru această Campanie, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

In perioada 14-21 ianuarie 2015, dupa desemnarea potentialilor castigatori prin tragere la sorti, un reprezentant al Agentiei prin intermediul careia se realizeaza Campania va face demersurile necesare contactarii potentialilor castigatori prin e-mail sau prin telefon sau prin mesaj privat pe Facebook. Participantul va fi informat ca pentru validarea calitatii de castigator trebuie:

- sa trimita in decursul a maxim 7 (sapte) zile calendaristice de cand sunt contactati, la adresa promotii@moreresults.ro, dovada realizarii tranzactiei de incarcare electronica cu care s-au inscris in Campania Promotionala, respectiv copie/scan/poza dupa bonul de reincarcare (evoucher-ul) de pe care au completat in formularul de inscriere seria REF, impreuna cu o copie CI/BI valabil si captura de ecran (,,screen-shot”) prin care vor face dovada faptului că sunt posesorii respectivului cont de Facebook.

Daca participantul declarat castigator in urma tragerii la sorti nu poate face dovada efectuarii tranzactiei de Incarcare Electronica cu care s-a inscris in Campania Promotionala, calitatea de castigator ii este retrasa si se va trece la prima rezerva.

In cazul in care contactarea Participantului desemnat potential castigator nu este posibila in perioada 14-21 ianuarie 2015, sau Organizatorul nu primeste cele necesare pentru validarea premiului in termenul mentionat anterior, sau castigatorul refuza premiul, calitatea de castigator ii este retrasa si se va trece la prima rezerva.

In cazul in care, pentru un anumit premiu, si castigatorul, si rezerva sunt invalidate, premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.

Premiile vor fi trimise de catre Organizator prin intermediul serviciului de curierat in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorilor. Alaturi de premiu, castigatorii vor primi si un Proces Verbal in dublu exemplar si au obligatia de a semna respectivul Proces Verbal si de a-l returna prin acelasi curier care le-a adus si premiul. Costul pentru trimiterea premiilor si returnarea Proceselor Verbale revine Organizatorului.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR:

Lista castigatorilor finali va fi publicata pe site-ul PayPoint Romania www.paypoint.com/Romania si va fi anuntata si pe pagina de Facebook ,,PayPoint Romania’’ in termen de 5 zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorilor.

Numele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicata.

 SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

Inscrierile inregistrate înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont sau aceeasi adresa de email participante in Campanie; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si care trimite copia dupa BI/CI corespunzatoare datelor declarate si care face dovada (trimite captura de ecran) prin care va face dovada faptului că este posesorul respectivului cont de Facebook.

Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere. 

Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

De asemenea, Organizatorul nu este responsabil daca aplicatia Campaniei Promotionale este oprita sau nu mai functioneaza din cauza erorilor aparute in cadrul platformei Facebook. In acest caz, campania este  suspendata pana la remedierea situatiei.

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE:

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.).

SECŢIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 29107.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi si castigatorii premiilor Campaniei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. 

Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorilor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

SC PayPoint Services SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de participantii la acesta Campanie Promotionala in scopul derularii unor activitati de marketing, reclama si publicitate.

SECŢIUNEA 12. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din Bucureşti.

Eventualele reclamatii ale castigatorilor legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, in atentia Departamentului Marketing, in termen de maxim o saptamana de la data publicarii castigatorului/castigatorilor care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat in mod fraudulos castigarea de premii, Organizatorul va initia demersurile judiciare legale impotriva respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 13. FORŢA MAJORĂ:

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, pe pagina de Facebook a companiei disponibila la adresa  www.facebook.com/PayPointRomania si pe pagina de internet a companiei, la adresa www.paypoint.com/Romania.

Acest concurs nu este in niciun fel sponsorizat, administrat sau organizat integral sau in colaborare cu Facebook.

SC PayPoint Services SRL